Google-Chrome
ĐĂNG KÝ HỌC
21 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of Đoàn Bùi Minh Luân
 • Profile photo of Coursdemy
 • Profile photo of Justin Tran
 • Profile photo of Duc Bang Nguyen
 • Profile photo of Nguyen Huu Thong
 • Profile photo of Marie Bich Lan Pham
 • Profile photo of Thi Oanh Nguyen
 • Profile photo of Xuan Phong Nguyen
 • Profile photo of Tuong Phung
 • Profile photo of Thanh Tung Phan
 • Profile photo of Tan Duc Do

Hướng dẫn sử dụng Google Chrome để duyệt Web: đánh URL, tìm kiếm, bookmark, history, duyệt Web bảo mật, tùy chỉnh Chrome…

Chương Trình Khóa Học

Một số khái niệm căn bản về Internet 05:00
Giới thiệu và cài đặt Google Chrome 02:43
Giảng nghĩa về trang Home của Chrome 02:57
Sử dụng hộp địa chỉ và duyệt Web (P. 1) 02:41
Sử dụng hộp địa chỉ và duyệt Web (P. 2) 02:04
Chọn máy tìm kiếm mặc định 02:18
Thêm và quản lý bookmarks 11:15

Nhận xét của học viên

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

No Reviews found for this course.

Facebook Comment
@2017 Coursdemy.com