• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

Tìm hiểu tường tận và sử dụng thành thạo Facebook.

Giới Thiệu Khóa Học

Tìm hiểu về mạng xã hội Facebook. Tìm bạn bè và người thân và xem những hoạt động của họ trên Facebook. Chia sẻ thông tin, hình ảnh và video, v.v… và hơn tất cả điều này không ảnh hưởng đến sự tư ẫn của bạn.

Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm sao mở tài khoản Facebook từ đầu, điền thông tin cá nhân, chọn hình biểu tượng, điền vào timeline của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về lingo- friends, groups, chats, likes, comments, v.v… và tìm hiểu làm sao thành lập danh sách bạn bè. Tìm hiểu làm sao đăng status updates, điền tên bạn (tag friends), sắp xếp news feed, ẫn những gì bạn muốn. Bạn cũng tìm hiểu làm sao tải hình ảnh, video lên Facebook, lập và quản lý album và nhiều thủ thuật về điều chỉnh mức độ tư ẫn của bạn.

Chi Tiết Khóa Học

1. Bắt Đầu với Facebook
Mở tài khoản Facebook 03:47
Thêm hình biểu tượng 01:40
2. Tìm Hiểu về Lingo
Facebook friends 03:30
Thế nào là News Feed 03:30
Thế nào là Like 03:30
3. Thiết Lập Danh Sách Bạn Bè
Tìm và kết bạn 03:30
Nhận hay từ chối lời mời kết bạn 01:40
4. Làm Việc với News Feed
Cập nhật status 04:25
Thêm, chỉnh sửa và xóa bình luận 02:17
Điền tên người bạn (tagging) ở bình luận 02:08
Thích và chia sẻ status updates 05:23
5. Chia Sẻ Hình Ảnh và Video
Tải hình lên Facebook 05:20
Tạo và quản lý album ảnh 03:47
Tải video lên Facebook 03:27
Điền tên bạn bè (tagging) trên ảnh 02:36
Bảo mật hình ảnh và video 05:18

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

ĐĂNG KÝ HỌC
2 STUDENTS ENROLLED
@2017 Coursdemy.com

Login

  • Name (required)
  • Register

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Create an Account Back to login/register