• LOGIN
 • No products in the cart.

Login

Hướng dẫn từng bước sử dụng cơ bản Gmail: viết và gửi thư, gửi hồ sơ đính kèm, quản lý hộp thư, contact.

Giới Thiệu Khóa Học

Ngày nay, đối với nhiều người, việc viết và trao đổi thư điện tử hay email bằng GMail là công việc làm hàng ngày và đôi khi cũng rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công ăn việc làm. Do đó, biết sử dụng GMail một cách thành thạo sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao trong công việc của bạn.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tường tận để làm chủ hộp thư GMail của bạn, học cách viết thư, định dạng thư và gửi thư, hồi âm thư, chuyển thư, gửi tài liệu đính kèm cũng như cách thức tìm kiếm thư nhanh chóng và quản lý hộp thư hiệu quả.

Nội dung chương trình học bao gồm:

 • Giới thiệu giao diện GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Hồi âm, chuyển thư
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh contacts
 • Tự động trả lời thư khi nghỉ hè
 • Điều chỉnh hộp thư và tài khoản GMail

Chương trình được chia thành 8 chương với hơn 40 bài học. Mỗi bài học là một video ngắn từ 1 đến 10 phút sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và áp dụng trong thực tế.

Chi Tiết Khóa Học

1. Bắt Đầu với GMail
Giới thiệu Email và Gmail 01:50
Đăng nhập vào Gmail 03:46
Mở tài khoản với Google 01:50
Giới thiệu giao diện Gmail 01:29
2. Viết Và Gửi Thư
Viết và gửi thư 01:09
Gửi thư kèm 03:18
Xem thư gửi 02:48
Gửi tài liệu đính kèm 03:13
Định dạng chữ 01:09
Lưu bản nháp thư 04:36
Rút lại thư đã gửi 04:51
3. Đọc, Hồi Âm Và Chuyển Thư
Đọc thư 05:51
Hồi âm thư 03:38
Chuyển thư 02:59
4. Quản Lý Thư
Cách chọn thư 01:09
Đánh dấu Important 01:56
Đánh dấu Star 01:56
Nhóm thư theo Labels 08:21
Tìm thư 07:08
Sử dụng bộ lọc 04:00
Lưu trữ thư 04:14
Tắt việc trao đổi thư 02:47
Xóa thư 03:20
5. Quản Lý Contacts
Thêm contacts 02:04
Điều chỉnh chi tiết contacts 02:15
Lập nhóm contacts 01:53
Gửi thư cho nhóm 05:08
Xóa contacts 00:27
6. Tùy Chỉnh GMail
Tùy chỉnh giao diện Gmail 01:23
Tùy chọn tabs cho Inbox 02:00
Chọn ngôn ngữ hiển thị cho GMail 02:26
7. Điều Chỉnh Tài Khoản GMail
Đổi mật mã cho GMail 01:04
Thay đổi tên hiển thị trong Gmail 01:36

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

ĐĂNG KÝ HỌC
2 STUDENTS ENROLLED
@2017 Coursdemy.com

Login

 • Name (required)
 • Register

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Create an Account Back to login/register