• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

Làm chủ và sử dụng thành thạo Adobe Photoshop để tu chỉnh và sáng tạo hình ảnh đẹp và ấn tượng trong Adobe Photoshop.

Chi Tiết Khóa Học

1. Giới Thiệu
2. Căn Bản về Hình Kỹ Thuật Số
Kích cỡ hình ảnh và độ phân giải 10:00
Khái niệm về màu sắc 10:00
3. Bắt Đầu với Photoshop
Thanh công cụ, bảng điều chỉnh và workspaces 05:30
4. Tạo, Mở, Xem và Lưu Hồ Sơ
Mở ảnh trong Photoshop 03:54
Duyệt xem và thu phóng ảnh 05:21
Screen Mode 02:44
Làm việc với nhiều hồ sơ cùng lúc 02:41
5. Cắt, Thay Đổi Cỡ và Độ Phân Giải
Cắt ảnh sử dụng Crop Tool 07:04
Cắt ảnh bị nghiêng dùng Crop Tool + Straighten 03:16
Cắt ảnh dùng Perspective Crop Tool 03:15
6. Layers
Giới thiệu về layers 06:16
Căn bản layers 07:10
Layers & Kết hợp ảnh 02:11
Adjustment Layers 03:19
Layer Effects và Styles 05:29
Layer Opacity so với Fill 08:01
7. Selections
Quick Selection Tool 05:42
8. Masking
Giới thiệu về Masking 04:13
9. Thêm, Điều Chỉnh và Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng
Thẫm Định Độ Sáng Ảnh 04:58
Sử dụng Levels một cách hiệu quả 04:04
Sử dụng Curves chỉnh nhiều vùng ánh sáng 08:21
Chỉnh đặc biệt cho vùng sáng và vùng tối với Shadows/Highlights 08:20
10. Thêm, Điều Chỉnh và Tạo Hiệu Ứng Màu Sắc
Thêm và chỉnh màu với Curves 05:34
Cân màu với Color Balance 04:16
Điều chỉnh, tạo hiệu ứng và thay đổi màu với Hue/Saturation 05:40
11. Các Công Cụ Tu Sửa Ảnh và Tô Màu
Spot Healing Brush Tool 03:55
Healing Brush Tool 05:48
Patch Tool 04:40
Content-Aware Move Tool (P.1) 15:58
Content-Aware Move Tool (P.2) 14:08
Red Eye Tool 01:50
Clone Stamp Tool (P.1) 12:26
12. Đánh Chữ và Vẽ Hình
Các cách đánh chữ 05:00
Điều chỉnh chữ 10:34

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

ĐĂNG KÝ HỌC
5 STUDENTS ENROLLED
@2017 Coursdemy.com

Login

  • Name (required)
  • Register

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Create an Account Back to login/register